Oferujemy Państwu stałą współpracę w zakresie wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z aktualnych przepisów ochrony środowiska. W zależności od tego, w jaki zakresie Państwa działalność wpływa na poszczególne komponenty środowiska, dokonuje się analizy i naliczenia opłaty według ustawowo przyjętych stawek za substancje wprowadzane do powietrza, pobór wód, paliwo do środków transportu i urządzeń grzewczych, odprowadzone ścieki itp.


Świadczone przez GREEN LION EXPERT usługi w obszarze ochrony środowiska i obowiązków sprawozdawczych mają charakter cykliczny i kompleksowy. W ramach współpracy oferujemy m.in.:

  • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
  • przygotowanie raportu Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
  • wypełnianie obowiązków zakładu związanych z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
  • utworzenie i prowadzenie dokumentacji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
  • sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
  • sprawozdania o wysokości opłat produktowych i opakowaniowych
  • cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego

Zapraszamy do uzgodnienia szczegółowego zakresu proponowanej współpracy!